جایگاه شاهدان انقلاب

درباره:
شهید سیامک اختر کاویان                           
تاریخ تولد : 9/7/1339 
محل تولد : بندر انزلی  
وضعیت تاهل : متاهل 
 تاریخ اعزام : 1358 کردستان 
تاریخ شهادت : 27/2/1361 
محل شهادت : کوشک - بیت المقدس 
شهید قاسم قاسمی راد                               
تاریخ تولد : 1310 
محل تولد : شفارود رضوانشهر 
وضعیت تاهل : متاهل 
تعداد فرزندان : 5 فرزند 
تاریخ شهادت : 16/11/1364 
محل شهادت : رشت چهارراه قدس، ترور به دست منافقین کوردل 
شهید اسماعیل نظری                               
تاریخ تولد : 20/4/1336
محل تولد : پره سر رضوانشهر
وضعیت تاهل : مجرد 
تاریخ اعزام : 1360 
تاریخ شهادت : تیرماه 1363 
محل شهادت : منطقه دهلران 
شهید عبدالله صمدی                                 
تاریخ تولد : 1329 
محل تولد : املش 
وضعیت تاهل : متاهل 
تعداد فرزندان : هفت فرزند 
تاریخ اعزام : فروردین 1364 
تاریخ شهادت : 29/2/1364 
محل شهادت : سقز کردستان 
شهید سید کاظم سیادتی                             
تاریخ تولد : 1327 
محل تولد : رشت 
وضعیت تاهل : متاهل 
تعداد فرزندان : سه فرزند 
تاریخ اعزام : 6/7/1359 
تاریخ شهادت : 13/7/1359 
محل شهادت : منطقه سرپل ذهاب 
شهید عیسی سرباز مقدم                             
تاریخ تولد : 1325 
محل تولد : بندر انزلی 
وضعیت تاهل : متاهل 
تعداد فرزندان : پنج فرزند 
تاریخ اعزام :  اسفند 1363 
تاریخ شهادت : فروردین 1364 
محل شهادت : جزیره مجنون 
شهید بهمن حسینجانی رودسری                     
تاریخ تولد : 1335 
محل تولد : کوچصفهان 
وضعیت تاهل : مجرد 
تاریخ اعزام : دیماه 1359 
تاریخ شهادت : 3/2/1360 
محل شهادت : منطقه بازی دراز 
شهید علیرضا فلاح سارمه                           
تاریخ تولد : 1339
محل تولد : رشت
وضعیت تاهل : مجرد 
تاریخ اعزام : --------
تاریخ شهادت : 7/12/1365
محل شهادت : منطقه شلمچه

مسئول:
غلامرضا رفيعي نژاد (مشخصات فرد )