بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 9
بازدید سال صفحه : 150
بازدید امروز سایت : 137
بازدید هفته سایت : 7926
بازدید ماه سایت : 39747
بازدید سال سایت : 406574

نظرسنجی

در حال بازگذاری...

اداره پشتيباني

درباره:

- نظارت برسيستم انبارداري انبار انتقال و اقدامات مربوط به خريد وسايل و كالاهاي مورد نياز واحدهاي مختلف بهره برداري ودرخواست كالا ازانبار و تهيه لوازم طبق دستور 

- پيگيري خدمات مربوط به نگهداري و تعمير خودروها ، تأييد هزينه هاي مربوط ، تهيه و تنظيم فرم تعميرات و بيمه خودروها 

- تهيه و تنظيم هزينه سوخت خودروها و نظارت كامل بر مصارف آنها 

- نظارت برانجام امور كارپردازي 

- بررسي در مورد هزينه هاي درمان كاركنان معاونت بهره برداري 

- نظارت براقدامات رفاهي – درماني مانند بستري نمودن بيماران 

- نظارت برصدور و تعويض بموقع دفترچه هاي درمان 

- نظارت برتأسيسات عمومي و ساختماني معاونت بهره برداري به منظور حصول اطمينان از سرويس دهي مناسب 

- نظارت برهزينه هاي جاري معاونت بهره برداري در چارچوب بودجه مصوب 

- نظارت برپرداخت بموقع كسورات قانوني مانند حق بيمه ماليات و غيره و كنترل و تأييد اسناد مالي مربوطه 

- ارائه بموقع تراز ماهانه معاونت بهره برداري 

- ايجاد هماهنگي لازم با امورمالي شركت 

- نظارت برصدور چك 

- نظارت برامور پرسنلي نظير تهيه و تنظيم ليست اضافه كاري ، مرخصي ، مأموريت و... كاركنان تحت سرپرستي

جستجو عبارت جستجو:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .