بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 8
بازدید سال صفحه : 333
بازدید امروز سایت : 118
بازدید هفته سایت : 7907
بازدید ماه سایت : 39728
بازدید سال سایت : 406555

نظرسنجی

در حال بازگذاری...

دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات

درباره:

- حضور در محاكم به منظور پاسخ گويي به دعاوي مطروحه عليه شركت وطرح وتعقيب دعوي به نمايندگي از شركت پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل.

- حضور در دادسراها و مراجع انتظامي به منظور پاسخ گويي به شكايات مطروحه به طرفيت شركت طرح تعقيب شكايات به نمايندگي از سوي شركت عليه شخص يا اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) خاطي ، پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل، قبول هرگونه نمايندگي از سوي شركت به منظور اجرای احكام دادگستري حضور در جلسات مختلف در مراجع مختلف با صلاحديد مديريت عامل يا ساير معاونين شركت.

- امضای اسناد تعهد آور واسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي واخذ اسناد در دفاتر مذكور وادارات ثبت اسناد واملاك با صلاحديد ومعرفي مديريت عامل.

- رسيدگي به امور حقوقي وقانوني مربوط به شركت و يا پاسخگويي به مكاتبات مختلف كه به نوعي ارتباط حقوقي وقانوني پيدا مي كند

- رسيدگي به امور مربوط به حريم خطوط مختلف برق واقدام مطابق مقررات در اين خصوص وپاسخ گويي به استعلامات مراجع مختلف در اين خصوص.

- ارتباط با مديريت عامل ومعاونين ومديريت هاي شركت به منظور رفع موانع ومعضلات مختلف كه ارتباط حقوقي وقانوني دارد .

- تشريك مساعي با همكاران در چارچوب مقررات به منظور حفظ حقوق شركت، به خصوص با دفتر حراست وامور محرمانه.

- هرگونه رسيدگي واظهار نظر در موارد حقوقي كه ارجاع می شود.

- تهيه گزارش ماهانه حقوقي وتهيه پيش نويس مكاتبات رسمي.

- تهيه آمار وگزارش های لازم.


مسئول:
هادي قائمي (مشخصات فرد )


جستجو عبارت جستجو:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .