بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 2
بازدید سال صفحه : 157
بازدید امروز سایت : 336
بازدید هفته سایت : 6987
بازدید ماه سایت : 28348
بازدید سال سایت : 394400

نظرسنجی

در حال بازگذاری...

دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش

درباره:

- بررسي سياستهاي اعلام شده از سوي وزارت نيرو در زمينه نيروي انساني وپيشنهاد راهكارهاي اجرايي مناسب

- تحليل مهارتها و ويژگيهاي نيروي انساني شركت از زواياي گوناگون وپيشنهاد خط مشي هاي لازم براي بهره گيري بهينه از نيروي انساني موجود .

- پيش بيني نيازهاي آينده شركت به نيروي انساني در چهارچوب سياستها وبرنامه هاي مصوب شركت

- تحليل عرضه وتقاضاي نيروي انساني متعلقه بمنظور يافتن راهاي مناسب براي تامين نيروي انساني مورد نياز شركت

- تدوين طرحهاي مناسب براي برنامه ريزي خدمتي نيروي انساني شركت از استخدام تا بازنشستگي

- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان شركت وتحليل خلاء هاي تخصصي

- تحليل وانتخاب انواع مدلها و الگوهاي آموزشي مناسب براي تامين نيازهاي برآورد شده

- تدوين طرحهاي آموزشي وبرنامه هاي لازم براي اجراي انواع آموزشهاي مورد نياز در قالب الگوهاي انتخاب شده

- نظارت بر اجراي دقيق برنامه هاي آموزشي طراحي شده واتخاذ تدابير لازم براي حصول اطمينان از كيفيت اجرايي برنامه ها

- طراحي مكانيزمهاي بازخور بمنظور اصلاح برنامه هاي آموزشي تدوين شده

- تحليل رنامه هاي اجرا شده وكيفيت كاري افراد آموزش ديده وپيشنهاد طرح هاي لازم راي بهره گيري بهتر از آنان

- همكاري با نهادهاي ذيربط در وزارت نيرو ومراكز علمي بمنظور تبادل يافته هاي علمي وتجربي

جستجو عبارت جستجو:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .