بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 2
بازدید ماه صفحه : 2
بازدید سال صفحه : 143
بازدید امروز سایت : 455
بازدید هفته سایت : 7106
بازدید ماه سایت : 28467
بازدید سال سایت : 394519

نظرسنجی

در حال بازگذاری...

معاونت مالي و پشتيباني

درباره:

- نظارت وسرپرستی کلیه عملیات مربوط به پرداخت هزینه های جاری وسرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی و سایر منابع از قبیل : طرحهای عمرانی عوارض ووام وتبصره های بودجه براساس مقررات وقوانین مربوط وبودجه مصوب سالانه شرکت وارائه پیشنهادهای مناسب برای رفع اشکالات
- نظارت وسرپرستی برثبت ونگهداری حسابها وتهیه صورتهای مالی سالانه شرکت وتهیه گزارشات میاندوره ای
- تجزیه وتحلیل حسابها وصورتهای مالی وانجام عملیات اصلاحی در جهت نیل به اهداف هیأت مدیره ومجمع عمومی ضمن هم آهنگی با سازمان حسابرسی وبازرس قانونی شرکت
- بهبود واصلاح سیستمهایمالی وحسابداری شرکت
- ارائه راهکارهای عملی جهت تامین منابع مالی شرکت بمنظور تامین مالی بموقع
- سرپرستی ونظارت در تهیه وتامین کالا وخدمات موردنیاز شرکت در سطوح معاملات عمده ومتوسط وجزئی
- شرکت در جلسات مناقصه ومزایده وتعیین صلاحیت پیمانکاران وانعقاد قراردادهای لازم
- نظارت مالی برکلیه قراردادهای مبادله شده
- سرپرستی ونظارت کالاها در انبار وتوزیع به موقع آنها براساس دستورالعملها ومقررات جاری شرکت وانجام کنترلهای داخلی آنها
- انجام اقدامات لازم برای فروش کالاهای مازاد براساس قوانین وآیین نامه معاملات شرکت
- نظارت در ارائه خدمات عمومی ، رفاهی ، تاسیساتی وحمل ونقل
- نظارت عالیه برموضوعات حقوقی شرکت
- نظارت عالیه بر وصول درآمد
- انجام سایر وظایف محوله


مسئول:
محسن محمدنوربخش لنگرودی (مشخصات فرد )


جستجو عبارت جستجو:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .