بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 1
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 3
بازدید سال صفحه : 143
بازدید امروز سایت : 334
بازدید هفته سایت : 6985
بازدید ماه سایت : 28346
بازدید سال سایت : 394398

نظرسنجی

در حال بازگذاری...

امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقيق

درباره:

- برنامه ريزي انجام تست وتعميرات پيشگيرانه وابلاغ آن به گروههاي كاري براي اجراء ونظارت براجراء آن برنامه ريزي كشيك اموردرمواقع غيراداري

- دريافت عيوب اعلام شده از پستها وبررسي آنها وابلاغ به گروههاي كاري(ادارات – اندازه گيري- انتقال ونيروگاه – سيستمهاي فوق توزيع )

- بررسي درخواستهاي مجوزانجام كار گروههاي كاري رلياژ وتاييد وانجام هماهنگي هاي لازم با واحدهاي بهره برداري ومركز ديسپاچينگ

- ارسال گزارش كارهاي انجام شده تعميرات پيشگيرانه به دفترفني انتقال

- بررسي وتائيد محاسبات انجام شده رله هاي حفاظتي

- نظارت وبررسي قرائت كنتور مصرف كننده هاي مستقيم از پستهاي فوق توزيع وارسال آنها به معاونت مالي وپشتيباني

- نظارت برتست وراه اندازي تجهيزات حفاظتي واندازه گيري وثبات پستهاي جديد درحال احداث يا توسعه

- پيش بيني ودرخواست لوازم يدكي موردنياز

- هماهنگي هاي لازم بادفتر فني شبكه توانير جهت تنظيمات رله هاي حفاظتي خطوط انتقال شبكه سراسري

- نظارت براجراي صحيح كليه قوانين ودستورالعملها درحوزه كاري

- شركت درجلسات كميته بررسي حوادث وبهبود بهره برداري وديگر جلسات برحسب دستورمعاونت بهره برداري

- پيش بيني هزينه هاي سالانه درقالب طرحها اصلاح وبهينه مربوط به حوزه كاري ونظارت وپيگيري خريدهاي انجام شده

- نظارت برقراردادهاي پيمانكاري وپيگيري مستمر تامرحله انجام كار

- نظارت برانجام كارهاي انجام گرفته درآزمايشگاه حفاظت وابزار دقيق- اندازه گيري وكاليبرسيون دستگاهها


مسئول:
حسن قنبرزاده شاخالي (مشخصات فرد )


جستجو عبارت جستجو:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .