مجری طرح تولید پراکنده
واحد: مجری طرح تولید پراکنده
عنوان: مجری طرح تولید پراکنده
نام: حسن
نام خانوادگی: والي تملي
ایمیل: h.vali [at] gilrec.co.ir
شماره تلفن: (013) 33346063
دانشگاه: دانشگاه گيلان
رشته و گرایش تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق- الكترونيك
چاپ