بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 8
بازدید ماه صفحه : 20
بازدید سال صفحه : 164
بازدید امروز سایت : 31
بازدید هفته سایت : 6322
بازدید ماه سایت : 27181
بازدید سال سایت : 685100

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: T9711014
موضوع: سرویس حمل و نقل کارکنان شرکت(خودروهای استیجاری)
میزان سپرده: 1633000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1398-3-13 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1398-3-22 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1398-3-23 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1398-4-3 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398-4-3 10:00:00
روزنامه رسمی:

تجارت

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001 .zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .