بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 6
بازدید سال صفحه : 156
بازدید امروز سایت : 104
بازدید هفته سایت : 7893
بازدید ماه سایت : 39714
بازدید سال سایت : 406541

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : محدود
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9712002
موضوع: خرید مواد و اجرای کامل عملیات پوشش عایقی RTV تجهیزات بیرونی پست 230 لاکان
میزان سپرده: 0
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت :
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1398-3-8 10:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1398-3-18 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1398-3-19 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1398-4-3 13:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398-4-3 14:00:00
روزنامه رسمی:

شاخه سبز

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .