بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 1
بازدید ماه صفحه : 7
بازدید سال صفحه : 169
بازدید امروز سایت : 110
بازدید هفته سایت : 7899
بازدید ماه سایت : 39720
بازدید سال سایت : 406547

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : ترک تشریفات
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9731005
موضوع: رفع نواقص اسکاداي ايستگاه 230/63 کيلو ولت لوشان
میزان سپرده: 299883450
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور پیمانکاری
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1397-9-18 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1397-9-18 10:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1397-9-18 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1397-9-18 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397-9-18 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:
ضمایم: مستند سازی و اطلاع رسانی ترک تشریفات.zip
کمیسیون ترک تشریفات 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .