بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 5
بازدید ماه صفحه : 20
بازدید سال صفحه : 191
بازدید امروز سایت : 118
بازدید هفته سایت : 7907
بازدید ماه سایت : 39728
بازدید سال سایت : 406555

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : ترک تشریفات
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9831001
موضوع: سرویس حمل و نقل کارکنان واحدهای مختلف شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان(خودروهای استیجاری)
میزان سپرده: 1060785000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : امور خدماتی
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1398-2-18 10:00:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1398-2-18 10:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1398-2-18 10:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1398-2-18 10:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398-2-18 10:00:00
روزنامه رسمی:

دعوتنامه

توضیحات:

زمان شروع و پایان دریافت و ارسال اسناد،زمان عقد قرارداد درج شده است.

ضمایم: هیئت ترک تشریفات 001.zip
کمیسیون ترک تشریفات 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .