بازديد صفحات

بازدید امروز صفحه : 0
بازدید هفته صفحه : 5
بازدید ماه صفحه : 17
بازدید سال صفحه : 458
بازدید امروز سایت : 52
بازدید هفته سایت : 6343
بازدید ماه سایت : 27202
بازدید سال سایت : 685121

مناقصه ها و مزایده ها

روش معامله: مناقصه
نوع : عمومی
دسته بندی:
حساب های بانکی: :
شماره: 9811001
موضوع: تعمير و نگهداري ساختمانها و تأسيسات شرکت
میزان سپرده: 706000000
واحد پولی: ریال
حوزه فعالیت : سایر
وضعیت : فعال
تاریخ شروع دریافت اسناد: 1398-2-17 08:30:00
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1398-2-23 16:00:00
تاریخ شروع ارسال پیشنهاد: 1398-2-24 09:00:00
تاریخ پایان ارسال پیشنهاد 1398-3-5 09:00:00
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1398-3-5 11:00:00
روزنامه رسمی:

خراسان

توضیحات:
ضمایم: آگهی 001.zip
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشد. طراحی و توسعه شرکت مهندسی بازرگانی ریواس سیستم .راه اندازی شده با سامانه پورتال راوند .